Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: Αλβανός Ι. 34ο TAP Ραλλύ Πορτογαλίας 2000 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: “EL-EM” 48ο Ραλλύ Ακρόπολις 2001 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: “EL-EM” 51ο Ραλλύ Ακρόπολις 2004 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: “EL-EM” Πρωταθλητές Ραλλύ 2009 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: Αλβανός Γ. Πρωταθλητές Ραλλύ Ελλάδος1997 Λήψη