Δημιουργός: Gronholmmk2 Εφαρμογη: SimHub Ληψή

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: “EL-EM” 48ο Ραλλύ Ακρόπολις 2001 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Νιώρας Γ. Συνοδηγός: Κάκαλης Κ. Πρωταθλητές Ελλάδος 2012 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Χατζητσοπάνης Π. Συνοδηγός: Πετρόπουλος Ν. 32ο Ραλλύ ΕΛΠΑ 2007 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός Χαλκιάς Ε. Συνοδηγός: Μουζάκης Ν. 34ο ΕΛΠΑ Ραλλύ 2010 Λήψή