Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ψύλλος Δ. Συνοδηγός: Κόντος Κ. 32ο Ραλλύ Κένταυρος 2011 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ψύλλος Δ. Συνοδηγός: Κόντος Κ. 53ο Ραλλύ Ακρόπολις 2006 Λήψη