Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Πεταλίδης Θ. Συνοδηγός: Αλβανός Ι. Πρωτάθλημα Ασφάλτου Ελλάδος 1997 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Πεταλίδης Θ. Συνοδηγός: Σαμαρτζής Ι. 21ο Ραλλύ Αττικό 2005 Λήψη