Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Παυλίδης Ν. Συνοδηγός: Αμαξόπουλος Δ. FIA Motorsport Games 2022 Λήψη

Δημιουργός: troffeo Οδηγός: Παυλίδης Ν. Συνοδηγός: Harryman A. 88ο Monte Carlo Rally 2020 Λήψη

Δημιουργός: troffeo Οδηγός: Παυλίδης Ν. Συνοδηγός: Harryman A. 89ο Monte Carlo Rally 2021 Λήψη

Δημιουργός: troffeo Οδηγός: Παυλίδης Ν. Συνοδηγός: Harryman A. ACI Monza Rally 2020 Λήψη