Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Παπαδημιτρίου Ι. Συνοδηγός: Patterson C. 35o TAP Ραλλυ Πορτογαλίας 2001 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Παπαδημητρίου Ι. Συνοδηγός: (R1) Πετρόπουλος N. (R2/R3) Πολυζώης Γ. Πρωταθλητές Ραλλύ Χώματος 2020 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Παπαδημιτριου Ι. Συνοδηγός: Πετρόπουλος Ν. 20ο Ραλλύ Αργεντινής 2000 Λήψη