Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ψύλλος Δ. Συνοδηγός: Κόντος Κ. 53ο Ραλλύ Ακρόπολις 2006 Λήψη

Ψύλλος Evo8 Read More »

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Καϊτατζής Τ. Συνοδηγός: Παπαρινόπουλος Α. 60ο Ραλλύ Ακρόπολις 2014 Λήψη

Evo IX Καϊτατζής Read More »

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ακρατος Ι. Συνοδηγός: Ακρατος Ε. 33ο Παλάδιο Ράλλυ 2012 Λήψη

Evo IX Ακρατος Read More »