Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Χατζητσοπάνης Π. Συνοδηγός: Πετρόπουλος Ν. 65ο Ακρόπολις Ράλλυ 2021 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Χατζητσοπάνης Π. Συνοδηγός: Πετρόπουλος Ν. 32ο Ραλλύ ΕΛΠΑ 2007 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Χατζητσοπάνης Π. Συνοδηγός: Κοσμάς Ν. Ραλλύ Στερεάς Ελλάδος 2003 Λήψη