Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Σωτήρχος Λ. Συνοδηγός: Ζακχαίος Ν. 28ο Ραλλύ Παλάδιο 2007 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Αμαξόπουλος Δ. Συνοδηγός: Ciucci G. 79ο Monte Carlo Rally 2011 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Χαλδαίος Σ. Συνοδηγός: Σαμαράς Κ. 60ο Ακρόπολις Ράλλυ 2014 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Πεταλίδης Θ. Συνοδηγός: Σαμαρτζής Ι. 21ο Ραλλύ Αττικό 2005 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ζάχος Β. Συνοδηγός: Ασπρόμουγκος Β. 36ο Αχαιός Ράλλυ 2011 Ληψή