Δημιουργός: troffeo Οδηγός: Ακρατος Ι. Συνοδηγός: Ακρατος Β. 40ο Ολυμπιακό Ράλλυ 2019 Λήψη

Δημιουργός: troffeo Οδηγός: Παυλίδης Ν. Συνοδηγός: Harryman A. 88ο Monte Carlo Rally 2020 Λήψη

Δημιουργός: troffeo Οδηγός: Παυλίδης Ν. Συνοδηγός: Harryman A. 89ο Monte Carlo Rally 2021 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: “DIM” Συνοδηγός: Στεφανής Κ. 45ο Ακρόπολις Ράλλυ 1998 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Γκιόκας Ι. Συνοδηγός: Σαμαρτζής Ι. Κύπελλο Ασφάλτου 1999 Λήψη