Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ψύλλος Δ. Συνοδηγός: Κόντος Κ. 32ο Ραλλύ Κένταυρος 2011 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Καϊτατζής Τ. Συνοδηγός: Παπαρινόπουλος Α. 60ο Ραλλύ Ακρόπολις 2014 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ακρατος Ι. Συνοδηγός: Ακρατος Ε. 33ο Παλάδιο Ράλλυ 2012 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Αθανασούλας Λ. Συνοδηγός: Ζακχέος Ν. 16ο Ραλλύ Κορίνθου 2012 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: “EL-EM” Πρωταθλητές Ραλλύ 2009 Λήψη