Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ζάχος Β. Συνοδηγός: Ζάχος Σπ. Κύπελο Ασφάλτου Ελλάδος 2009 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ζάχος Β. Συνοδηγός: Ζάχος Σπ. Κύπελο Ασφάλτου Ελλάδος 2010 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Πεταλίδης Θ. Συνοδηγός: Αλβανός Ι. Πρωτάθλημα Ασφάλτου Ελλάδος 1997 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Καλαϊτζιάν Γ. Συνοδηγός: Τζαβάρας Τ. Κύπελο Ασφάλτου 2011 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ευσταθίου Σ. Συνοδηγός: Ορφανός Σ. Κύπελο Ασφάλτου 2003 Λήψη