Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Αθανασούλας Λ. Συνοδηγός: Ζακχαίος Ν. 57ο Ραλλύ Ακρόπολις 2011 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Παπαχριστόπουλος Χ. Συνοδηγός: Σταμέλος Σ. Κύπελο Ασφάλτου 2009 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Ζήβας Α. Συνοδηγός: Φάκαλης Σ 45ο Ραλλυ Ακρόπολις 1998 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: Αλβανός Ι. 34ο TAP Ραλλύ Πορτογαλίας 2000 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Βωβός Α. Συνοδηγός: “EL-EM” 48ο Ραλλύ Ακρόπολις 2001 Λήψη