Χατζητσοπάνης Impreza N12

Δημιουργός: haris274

Οδηγός: Χατζητσοπάνης Π.

Συνοδηγός: Πετρόπουλος Ν.

32ο Ραλλύ ΕΛΠΑ 2007

Λήψη