Πεταλίδης Clio Maxi

Δημιουργός: haris274

Οδηγός: Πεταλίδης Θ.

Συνοδηγός: Αλβανός Ι.

Πρωτάθλημα Ασφάλτου Ελλάδος 1997

Λήψη