Παπαχριστόπουλος Golf IV Kit-Car

Δημιουργός: haris274

Οδηγός: Παπαχριστόπουλος Χ.

Συνοδηγός: Σταμέλος Σ.

Κύπελο Ασφάλτου 2009

Λήψη