Καλαϊτζιάν Clio Maxi

Δημιουργός: haris274

Οδηγός: Καλαϊτζιάν Γ.

Συνοδηγός: Τζαβάρας Τ.

Κύπελο Ασφάλτου 2011

Λήψη