Δημιουργός: haris274 Οδηγός: “Ιαβέρης” Συνοδηγός: Στεφανής Κ. 27ο Ραλλύ Ακρόπολις 1980 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: “Ιαβέρης” Συνοδηγός: Στεφανής Κ. 7UP Escort MKII 1980 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Χατζητσοπάνης Π. Συνοδηγός: Πετρόπουλος Ν. 65ο Ακρόπολις Ράλλυ 2021 Λήψη

Δημιουργός: haris274 Οδηγός: Αναπολιωτάκης Γ. Συνοδηγός: Τσιούκας Αθ. Πρωταθλητές Ραλλύ Ασφάλτου 2020 Λήψη